• Core i7 720QM Core i7 720QM Xem nhanh
  • Core i7 720QM Core i7 720QM Xem nhanh
  • Core i7 720QM
  • 850,000
  • Tên cpu: Intel Core i7 720QM Tần số cơ sở: 1.6 GHz Tần số Turbo: 2.8 GHz Số Core: 4 Số Thread: 8 Cache: 6MB TDP: 45w CPU ID: Q3BA, SLBLY Graphics: Không tích hợp Tên mã:  Clarksfield Chipset tương thích: HM55, HM57, QM57
  • Còn hàng. SL: 02
 • Cpu core i5 2410m Cpu core i5 2410m Xem nhanh
  • Cpu core i5 2410m Cpu core i5 2410m Xem nhanh
  • Cpu core i5 2410m
  • 950,000
  • Tên cpu: Intel Core i5 2410M Tần số cơ sở: 2.3 GHz Tần số Turbo: 2.9 GHz Số Core: 2 Số Thread: 4 Cache: 3MB TDP: 45w CPU ID: SR04B Graphics: Intel® HD Graphics 3000 Tên mã:  Sandy Bridge Chipset tương thích: HM65, HM67, QM67, HM75, HM76, HM77, QM77
  • Còn hàng. SL 02
 • Cpu core i5 3210m Cpu core i5 3210m Xem nhanh
  • Cpu core i5 3210m Cpu core i5 3210m Xem nhanh
  • Cpu core i5 3210m
  • 1,050,000
  • Tên cpu: Intel Core i5 3210M Tần số cơ sở: 2.5 GHz Tần số Turbo: 3.1 GHz Số Core: 2 Số Thread: 4 Cache: 3MB TDP: 35w CPU ID: SR0MZ Graphics: Intel HD 4000 Tên mã:  Ivy Bridge Chipset tương thích: HM75, HM76, HM77, QM77
  • Còn hàng. SL: 03
 • Cpu core i5 460m Cpu core i5 460m Xem nhanh
  • Cpu core i5 460m Cpu core i5 460m Xem nhanh
  • Cpu core i5 460m
  • 650,000
  • Tên cpu: Intel Core i5 460m Tần số cơ sở: 2.53 GHz Tần số Turbo: 2.8 GHz Số Core: 2 Số Thread: 4 Cache: 3MB TDP: 35w CPU ID: SLBZW Graphics: Intel® HD Graphics 3000 Tên mã:  Sandy Bridge Chipset tương thích: HM55, HM57, QM57
  • Còn hàng. SL 05
 • Cpu core i5 540m Cpu core i5 540m Xem nhanh
  • Cpu core i5 540m Cpu core i5 540m Xem nhanh
  • Cpu core i5 540m
  • 750,000
  • Tên cpu: Intel Core i5 540M Tần số cơ sở: 2.53 GHz Tần số Turbo: 3.07 GHz Số Core: 2 Số Thread: 4 Cache: 3MB TDP: 35w CPU ID: SLPBG, SLBTV Graphics: HD Graphics HD3000 Tên mã:  Arrandale Chipset tương thích: HM55, HM57, QM57
  • Còn hàng. SL: 01
 • Cpu core i7 2620M Cpu core i7 2620M Xem nhanh
  • Cpu core i7 2620M Cpu core i7 2620M Xem nhanh
  • Cpu core i7 2620M
  • 1,800,000
  • Tên cpu: Intel Core i7 2620M Tần số cơ sở: 2.7 GHz Tần số Turbo: 3.4 GHz Số Core: 2 Số Thread: 4 Cache: 4MB TDP: 35w CPU ID: SR03F Graphics: HD Graphics 3000 Tên mã:  Sandy Bridge Chipset tương thích: HM65, HM67, QM67
  • Còn hàng. SL: 03
 • Cpu core i7 3612QM Cpu core i7 3612QM Xem nhanh
  • Cpu core i7 3612QM Cpu core i7 3612QM Xem nhanh
  • Cpu core i7 3612QM
  • 2,400,000
  • Tên cpu: Intel Core i7 3630QM Tần số cơ sở: 2.1 GHz Tần số Turbo: 3.1 GHz Số Core: 4 Số Thread: 8 Cache: 6MB TDP: 45w CPU ID: SR0MQ Graphics: Intel® HD Graphics 4000 Tên mã:  Ivy Bridge Chipset tương thích: HM76, HM77, QM77
  • Còn hàng. SL 01
 • CPU Core i7 3630QM CPU Core i7 3630QM Xem nhanh
  • CPU Core i7 3630QM CPU Core i7 3630QM Xem nhanh
  • CPU Core i7 3630QM
  • 2,500,000
  • Tên cpu: Intel Core i7 3630QM Tần số cơ sở: 2.4 GHz Tần số Turbo: 3.4 GHz Số Core: 4 Số Thread: 8 Cache: 6MB TDP: 45w CPU ID: SR0UX Graphics: Intel® HD Graphics 4000 Tên mã:  Ivy Bridge Chipset tương thích: HM76, HM77, QM77
  • Còn hàng. SL: 02
 • CPU Core i7 3720QM CPU Core i7 3720QM Xem nhanh
  • CPU Core i7 3720QM CPU Core i7 3720QM Xem nhanh
  • CPU Core i7 3720QM
  • 2,650,000
  • Tên cpu: Intel Core i7 37200QM Tần số cơ sở: 2.6 GHz Tần số Turbo: 3.6 GHz Số Core: 4 Số Thread: 8 Cache: 6MB TDP: 45w CPU ID: SR0ML Graphics: Intel® HD Graphics 4000 Tên mã:  Ivy Bridge Chipset tương thích: HM76, HM77, QM77
  • Còn hàng. SL: 02
 • CPU Core i7 3740QM CPU Core i7 3740QM Xem nhanh
  • CPU Core i7 3740QM CPU Core i7 3740QM Xem nhanh
  • CPU Core i7 3740QM
  • 2,800,000
  • Tên cpu: Intel Core i7 37400QM Tần số cơ sở: 2.7 GHz Tần số Turbo: 3.7 GHz Số Core: 4 Số Thread: 8 Cache: 6MB TDP: 45w CPU ID: SR0UV Graphics: Intel® HD Graphics 4000 Tên mã:  Ivy Bridge Chipset tương thích: HM76, HM77, QM77
  • Còn hàng. SL: 02
 • Cpu core i7 640m Cpu core i7 640m Xem nhanh
  • Cpu core i7 640m Cpu core i7 640m Xem nhanh
  • Cpu core i7 640m
  • 1,350,000
  • Tên cpu: Intel Core i7 640M Tần số cơ sở: 2.8 GHz Tần số Turbo: 3.46 GHz Số Core: 2 Số Thread: 4 Cache: 4MB TDP: 35w CPU ID: SLBTN Graphics: Intel HD 3000 Tên mã:  Arrandale Chipset tương thích: HM55, HM57, QM57
  • Còn hàng. SL: 03
Đóng