• Main Dell 3442 3542 i3 Main Dell 3442 3542 i3 Xem nhanh
  • Main Dell 3442 3542 i3 Main Dell 3442 3542 i3 Xem nhanh
  • Main Dell 3442 3542 i3
  • 2,200,000
  • Mã main: Cedar Intel MB 13269-1 FX3MC motherboard Model: Dell inspiron N3442, N3542 CPU: Intel core i3 4005u VGA: Intel HD Graphics 4400 + Option VGA Nvidia GT820 Bảo hành: 1 tháng, tùy chọn gia hạn linh hoạt: 3, 6, 12 tháng. Thay thế: miễn phí công thay, đợi lấy liền Giao hàng: Toàn Quốc Hiện còn: số lượng 03 main
  • Còn hàng. SL: 03 Main
 • Main Dell 3442 3542 i5 4210u Main Dell 3442 3542 i5 4210u Xem nhanh
  • Main Dell 3442 3542 i5 4210u Main Dell 3442 3542 i5 4210u Xem nhanh
  • Main Dell 3442 3542 i5 4210u
  • 3,300,000
  • Mã main: Cedar Intel MB 13269-1 FX3MC motherboard Model: Dell inspiron N3442, N3542 CPU: Intel core i5 4210u VGA: Intel HD Graphics 4400 + Option VGA Nvidia GT820 Bảo hành: 1 tháng, tùy chọn gia hạn linh hoạt: 3, 6, 12 tháng. Thay thế: miễn phí công thay, đợi lấy liền Giao hàng: Toàn Quốc Hiện còn: số lượng 03 main
  • Còn hàng. SL: 03 Main
 • Main dell 3450 4110 DAV02AMB8F0 Main dell 3450 4110 DAV02AMB8F0 Xem nhanh
  • Main dell 3450 4110 DAV02AMB8F0 Main dell 3450 4110 DAV02AMB8F0 Xem nhanh
  • Main dell 3450 4110 DAV02AMB8F0
  • 1,700,000
  • Mã main: DAV02AMB8F0 Chipset: HM67 VGA:  Dual Intel HD Graphics + Ati Tình trạng: hàng tháo máy, nguyên zin chưa qua sửa chữa. Bảo hành: 1 tháng, miễn phí công thay thế, lắp đặt. Giao hàng: Toàn Quốc
  • Main tháo máy nguyên zin chưa sửa
 • Main Dell 3458 3558 5558 i3 5005u Main Dell 3458 3558 5558 i3 5005u Xem nhanh
  • Main Dell 3458 3558 5558 i3 5005u Main Dell 3458 3558 5558 i3 5005u Xem nhanh
  • Main Dell 3458 3558 5558 i3 5005u
  • 2,300,000
  • Mã main: IRIS HSW/BDW 14216-1 1XVKN motherboard Model: Dell Vostro 3458, Dell Vostro 3558, Dell Inspiron 3458, Dell Inspiron 3558, Dell Inspiron 5558 CPU: Intel core i3 5005u VGA: Intel HD Graphics 5500 + Option VGA Nvidia GT830M Bảo hành: 1 tháng, tùy chọn gia hạn linh hoạt: 3, 6, 12 tháng. Thay thế: miễn phí công thay, đợi lấy liền Giao hàng:…
  • Còn hàng. SL: 02 Main
 • Main Dell 3467 / 3468 / 3567 / 3568 i3 7100u Main Dell 3467 / 3468 / 3567 / 3568 i3 7100u Xem nhanh
  • Main Dell 3467 / 3468 / 3567 / 3568 i3 7100u Main Dell 3467 / 3468 / 3567 / 3568 i3 7100u Xem nhanh
  • Main Dell 3467 / 3468 / 3567 / 3568 i3 7100u
  • 3,400,000
  • Mã main: Vegas Turis 15341-1 motherboard Model: Dùng chung Dell Inspiron 3467, Dell Insprion 3567, Dell Vostro 3468, Dell Vostro 3568 CPU: Intel core i3 7100u VGA: Intel HD Graphics 620 + Option VGA AMD Radeon R5 Bảo hành: 1 tháng, tùy chọn gia hạn linh hoạt: 3, 6, 12 tháng. Thay thế: miễn phí công thay, đợi lấy liền Giao…
  • Còn hàng. SL: 02 Main
 • Main Dell 3559 5559 i3 6100u Main Dell 3559 5559 i3 6100u Xem nhanh
  • Main Dell 3559 5559 i3 6100u Main Dell 3559 5559 i3 6100u Xem nhanh
  • Main Dell 3559 5559 i3 6100u
  • 3,200,000
  • Mã main: AAL15 LA-D071P Dell 3559 motherboard Model: Dùng chung Dell Vostro V3559, Dell Inspiron N3559, Dell Inspiron N5559 CPU: Intel core i3 6100u VGA: Intel HD Graphics 520 + Option VGA AMD Radeon R5 Bảo hành: 1 tháng, tùy chọn gia hạn linh hoạt: 3, 6, 12 tháng. Thay thế: miễn phí công thay, đợi lấy liền Giao hàng: Toàn Quốc Hiện còn:…
  • Còn hàng. SL: 02 Main
 • Main Dell 3559 5559 i5 6200u Main Dell 3559 5559 i5 6200u Xem nhanh
  • Main Dell 3559 5559 i5 6200u Main Dell 3559 5559 i5 6200u Xem nhanh
  • Main Dell 3559 5559 i5 6200u
  • 3,900,000
  • Mã main: AAL15 LA-D071P Dell 3559 motherboard Model: Dùng chung Dell Vostro V3559, Dell Inspiron N3559, Dell Inspiron N5559 CPU: Intel core i5 6200u VGA: Intel HD Graphics 520 + Option VGA AMD Radeon R5 Bảo hành: 1 tháng, tùy chọn gia hạn linh hoạt: 3, 6, 12 tháng. Thay thế: miễn phí công thay, đợi lấy liền Giao hàng: Toàn Quốc Hiện còn:…
  • Còn hàng. SL: 02 Main
 • Main dell 4010 n4010 Main dell 4010 n4010 Xem nhanh
  • Main dell 4010 n4010 Main dell 4010 n4010 Xem nhanh
  • Main dell 4010 n4010
  • 1,100,000
  • Mã main: DAUM8CMB8C0 Model: Dell inspiron 4010, n4010 VGA: AMD Radeon HD Graphics Bảo hành: 1 tháng, tùy chọn gia hạn linh hoạt: 3, 6, 12 tháng. Thay thế: miễn phí công thay, đợi lấy liền Giao hàng: Toàn Quốc Hiện còn: số lượng 02 main
  • Còn hàng. SL: 02 Main
 • Main Dell 5470 i5 4200u Main Dell 5470 i5 4200u Xem nhanh
  • Main Dell 5470 i5 4200u Main Dell 5470 i5 4200u Xem nhanh
  • Main Dell 5470 i5 4200u
  • 3,100,000
  • Mã main: JW8C, DAJW8CMB8C1 Dell 5470 motherboard Model: Dell Vostro 5470 CPU: Intel core i5 4200u VGA: Intel HD Graphics 4400 + Nvidia GT 740M Bảo hành: 1 tháng, tùy chọn gia hạn linh hoạt: 3, 6, 12 tháng. Thay thế: miễn phí công thay, đợi lấy liền Giao hàng: Toàn Quốc Hiện còn: số lượng 02 main
  • Còn hàng. SL: 02 Main
 • Main Dell 5480 i5 5200u Main Dell 5480 i5 5200u Xem nhanh
  • Main Dell 5480 i5 5200u Main Dell 5480 i5 5200u Xem nhanh
  • Main Dell 5480 i5 5200u
  • 3,100,000
  • Mã main: JW8G, DAJW8GMB8C1 Dell 5480 motherboard Model: Dell Vostro 5480 CPU: Intel core i5 5200u VGA: Intel HD Graphics 5500 + Nvidia GT 830M Bảo hành: 1 tháng, tùy chọn gia hạn linh hoạt: 3, 6, 12 tháng. Thay thế: miễn phí công thay, đợi lấy liền Giao hàng: Toàn Quốc Hiện còn: số lượng 02 main
  • Còn hàng. SL: 02 Main
 • Main Dell 7460 7560 Main Dell 7460 7560 Xem nhanh
  • Main Dell 7460 7560 Main Dell 7460 7560 Xem nhanh
  • Main Dell 7460 7560
  • 3,900,000
  • Mã main: BKD40 LA-D821P Dell 7460 7560 motherboard Model: Dùng chung Dell inspiron 14 7460, 15 7560 CPU: Intel core i5 7200u VGA: Intel HD Graphics 620 + Nvidia GT 940MX Bảo hành: 1 tháng, tùy chọn gia hạn linh hoạt: 3, 6, 12 tháng. Thay thế: miễn phí công thay, đợi lấy liền Giao hàng: Toàn Quốc Hiện còn: số lượng 02 main
  • Còn hàng. SL: 02 Main
 • Main Dell 7559 i5 6300HQ GT960M Main Dell 7559 i5 6300HQ GT960M Xem nhanh
  • Main Dell 7559 i5 6300HQ GT960M Main Dell 7559 i5 6300HQ GT960M Xem nhanh
  • Main Dell 7559 i5 6300HQ GT960M
  • 4,700,000
  • Mã main: AM9A, DAAM9AMB8D0 Dell 7559 motherboard Model: Dell inspiron N7559 CPU: Intel core i5 6300HQ VGA: Intel HD Graphics 530 + Nvidia GT 960M Bảo hành: 1 tháng, tùy chọn gia hạn linh hoạt: 3, 6, 12 tháng. Thay thế: miễn phí công thay, đợi lấy liền Giao hàng: Toàn Quốc Hiện còn: số lượng 01 main
  • Còn hàng. SL: 01 Main

Đã hiển thị hết sản phẩm

No more pages to load

Đóng