• Cpu dán Intel core i3 4005u Cpu dán Intel core i3 4005u Xem nhanh
  • Cpu dán Intel core i3 4005u Cpu dán Intel core i3 4005u Xem nhanh
  • Cpu dán Intel core i3 4005u
  • 1,300,000
  • CHƯA BAO GỒM CÔNG THAY Tên cpu: Intel Core i3 4005u Tình trạng: Đã được làm chân sẵn, bao đo kiểm. Tần số: 1.7 GHz Số Core: 2 Số Thread: 4 Cache: 3MB TDP: 15w CPU ID: SR1EK Graphics: Intel HD 4400 Tên mã:  Haswell
  • Còn hàng. SL 03
 • Cpu dán Intel core i3 4030u Cpu dán Intel core i3 4030u Xem nhanh
  • Cpu dán Intel core i3 4030u Cpu dán Intel core i3 4030u Xem nhanh
  • Cpu dán Intel core i3 4030u
  • 1,300,000
  • CHƯA BAO GỒM CÔNG THAY Tên cpu: Intel Core i3 4030u Tình trạng: Đã được làm chân sẵn, bao đo kiểm. Tần số: 1.9 GHz Số Core: 2 Số Thread: 4 Cache: 3MB TDP: 15w CPU ID: SR1EN Graphics: Intel HD 4400 Tên mã:  Haswell
  • Còn hàng. SL 03
 • Cpu dán Intel Core i7 5500u Cpu dán Intel Core i7 5500u Xem nhanh
  • Cpu dán Intel Core i7 5500u Cpu dán Intel Core i7 5500u Xem nhanh
  • Cpu dán Intel Core i7 5500u
  • 3,300,000
  • CHƯA BAO GỒM CÔNG THAY Tên cpu: Intel Core i7 5500u Tình trạng: Đã được làm chân sẵn, bao đo kiểm. Tần số cơ sở: 2.4 GHz Tần số Turbo: 3.0 GHz Số Core: 2 Số Thread: 4 Cache: 3MB TDP: 15w CPU ID: SR23W Graphics: Intel HD 5500 Tên mã:  Broadwell
  • Còn hàng. SL 03
 • Cpu dán Intel core i7 6500u Cpu dán Intel core i7 6500u Xem nhanh
  • Cpu dán Intel core i7 6500u Cpu dán Intel core i7 6500u Xem nhanh
  • Cpu dán Intel core i7 6500u
  • 3,400,000
  • CHƯA BAO GỒM CÔNG THAY Tên cpu: Intel Core i7 6500u Tình trạng: Đã được làm chân sẵn, bao đo kiểm. Tần số cơ sở: 2.5 GHz Tần số Turbo: 3.1 GHz Số Core: 2 Số Thread: 4 Cache: 3MB TDP: 15w CPU ID: SR2EZ Graphics: Intel HD 520 Tên mã:  Skylake
  • Còn hàng. SL 03
 • CPU dán Macbook Core i5 4258u CPU dán Macbook Core i5 4258u Xem nhanh
  • CPU dán Macbook Core i5 4258u CPU dán Macbook Core i5 4258u Xem nhanh
  • CPU dán Macbook Core i5 4258u
  • 2,900,000
  • CHƯA BAO GỒM CÔNG THAY Tên cpu: Intel Core i5 4258u Tình trạng: Đã được làm chân sẵn, bao đo kiểm. Tần số cơ sở: 2.4 GHz Tần số Turbo: 2.9 GHz Số Core: 2 Số Thread: 4 Cache: 3MB TDP: 28w CPU ID: SR18A Graphics: Intel® Iris™ Graphics 5100 Tên mã:  Haswell
  • Còn hàng. SL 03
Đóng