• Cpu dán Intel core i3 7100u Cpu dán Intel core i3 7100u Xem nhanh
  • Cpu dán Intel core i3 7100u Cpu dán Intel core i3 7100u Xem nhanh
  • Cpu dán Intel core i3 7100u
  • 1,900,000
  • CHƯA BAO GỒM CÔNG THAY Tên cpu: Intel Core i5 7200u Tình trạng: Đã được làm chân sẵn, bao đo kiểm. Tần số cơ sở: 2.4 GHz Tần số Turbo: ------- Số Core: 2 Số Thread: 4 Cache: 3MB TDP: 15w CPU ID: SR343, SR2ZW Graphics: Intel HD 620 Tên mã:  Kaby Lake
  • Còn hàng. SL 02
 • Cpu dán Intel core i5 7200u Cpu dán Intel core i5 7200u Xem nhanh
  • Cpu dán Intel core i5 7200u Cpu dán Intel core i5 7200u Xem nhanh
  • Cpu dán Intel core i5 7200u
  • 2,700,000
  • CHƯA BAO GỒM CÔNG THAY Tên cpu: Intel Core i5 7200u Tình trạng: Đã được làm chân sẵn, bao đo kiểm. Tần số cơ sở: 2.5 GHz Tần số Turbo: 3.1 GHz Số Core: 2 Số Thread: 4 Cache: 3MB TDP: 15w CPU ID: SR2ZU, SR342 Graphics: Intel HD 620 Tên mã:  Kaby Lake
  • Còn hàng. SL 02
 • Cpu dán Intel core i7 7500u Cpu dán Intel core i7 7500u Xem nhanh
  • Cpu dán Intel core i7 7500u Cpu dán Intel core i7 7500u Xem nhanh
  • Cpu dán Intel core i7 7500u
  • 3,500,000
  • CHƯA BAO GỒM CÔNG THAY Tên cpu: Intel Core i7 7500u Tình trạng: Đã được làm chân sẵn, bao đo kiểm. Tần số cơ sở: 2.7 GHz Tần số Turbo: 3.5 GHz Số Core: 2 Số Thread: 4 Cache: 4MB TDP: 15w CPU ID: SR2ZV Graphics: Intel HD 620 Tên mã:  Kaby Lake
  • Còn hàng. SL 02
Đóng