Intel ME Region là gì?
Clear me region bằng FITC

Intel ME Region là gì?

Intel ME Region là gì: ME (Management Engine) là một chương trình chuyên dụng trên tất cả các nền tảng Intel. Ban đầu, ME được tích hợp trong bios của Card mạng sau đó chuyển vào Bios của Chipset (GMCH – kiến trúc core 2, PCH, MCH - kiến trúc core i). ME Region là nơi để chứa nội dung thực thi của Intel Management Engine Interface MERegion được lưu trong Rom BIOS tuy nhiên nó hoạt động hoàn toàn độc lập với hệ thống. Nói một cách khác nó không phải là bios và không liên quan đến bios.…

Đóng