• Cpu core i7 640m Cpu core i7 640m Xem nhanh
    • Cpu core i7 640m Cpu core i7 640m Xem nhanh
    • Cpu core i7 640m
    • 1,350,000
    • Tên cpu: Intel Core i7 640M Tần số cơ sở: 2.8 GHz Tần số Turbo: 3.46 GHz Số Core: 2 Số Thread: 4 Cache: 4MB TDP: 35w CPU ID: SLBTN Graphics: Intel HD 3000 Tên mã:  Arrandale Chipset tương thích: HM55, HM57, QM57
    • Còn hàng. SL: 03
Đóng