• Cpu core 2 T7400 Cpu core 2 T7400 Xem nhanh
  • Cpu core 2 T7400 Cpu core 2 T7400 Xem nhanh
  • Cpu core 2 T7400
  • 450,000
  • Tên cpu: Intel Core 2 T7400 Tần số: 2.16GHz Số Core: 2 Cache: 4MB Bus: 667 Mhz TDP: 35w Tên mã:  Merom CPU ID: SL9SE Chipset tương thích: GM945, PM945, GM940, GM943
  • Còn hàng. SL 02
 • Cpu core i5 2410m Cpu core i5 2410m Xem nhanh
  • Cpu core i5 2410m Cpu core i5 2410m Xem nhanh
  • Cpu core i5 2410m
  • 950,000
  • Tên cpu: Intel Core i5 2410M Tần số cơ sở: 2.3 GHz Tần số Turbo: 2.9 GHz Số Core: 2 Số Thread: 4 Cache: 3MB TDP: 45w CPU ID: SR04B Graphics: Intel® HD Graphics 3000 Tên mã:  Sandy Bridge Chipset tương thích: HM65, HM67, QM67, HM75, HM76, HM77, QM77
  • Còn hàng. SL 02
 • Cpu core i7 2620M Cpu core i7 2620M Xem nhanh
  • Cpu core i7 2620M Cpu core i7 2620M Xem nhanh
  • Cpu core i7 2620M
  • 1,800,000
  • Tên cpu: Intel Core i7 2620M Tần số cơ sở: 2.7 GHz Tần số Turbo: 3.4 GHz Số Core: 2 Số Thread: 4 Cache: 4MB TDP: 35w CPU ID: SR03F Graphics: HD Graphics 3000 Tên mã:  Sandy Bridge Chipset tương thích: HM65, HM67, QM67
  • Còn hàng. SL: 03
Đóng