Showing all 2 results

Nvidia GTX 1070 8GB

Alienware 15R3 i7 VGA 1070

6 phiên bản cấu hình

19,500,000
Nvidia GTX 1050Ti 4GB

Dell Gaming G7 7588 Core i7

3 phiên bản cấu hình

17,900,000