Showing 1–12 of 26 results

Nvidia GTX 1070 8GB

Alienware 15R3 i7 VGA 1070

6 phiên bản cấu hình

19,500,000
Nvidia GTX 1050Ti 4GB

Dell Gaming G7 7588 Core i7

3 phiên bản cấu hình

17,900,000

Dell Inspiron 3443 Core i3

4 phiên bản cấu hình

5,900,000

Dell Inspiron 3543 Core i5

4 phiên bản cấu hình

6,700,000

Dell Inspiron 3567 Core i3

4 phiên bản cấu hình

6,900,000
VGA Nvidia GTX 1050 4GB

Dell Inspiron 5577 Core i5

4 phiên bản cấu hình

12,400,000
VGA Nvidia GTX 850M 4GB

Dell Inspiron 7447 Core i7

4 phiên bản cấu hình

9,700,000

Dell Inspiron N3421 i7 Vga

4 phiên bản cấu hình

7,300,000

Dell Inspiron N3421-P37G i5

4 phiên bản cấu hình

5,900,000
4K Touch, Quadro M1000M

Dell Precision 5510 Core i7

3 phiên bản cấu hình

18,900,000
VGA Nvidia 820M 2GB

Dell Vostro 3446 Core i5

4 phiên bản cấu hình

6,400,000

Dell Vostro 3458 Core i3

4 phiên bản cấu hình

5,500,000