Showing 13–24 of 64 results

4K Touch, Quadro M1000M

Dell Precision 5510 Core i7

3 phiên bản cấu hình

18,900,000
VGA Nvidia 820M 2GB

Dell Vostro 3446 Core i5

4 phiên bản cấu hình

6,400,000

Dell Vostro 3458 Core i3

4 phiên bản cấu hình

5,500,000
VGA AMD R5 M420 2GB

Dell Vostro 3568 Core i7

4 phiên bản cấu hình

9,500,000
VGA Nvidia 940MX 4GB

Dell Vostro 5468 i5

4 phiên bản cấu hình

9,400,000

Dell Vostro V3450 Core i5

4 phiên bản cấu hình

4,400,000
4K Touch, Nvidia GTX 960M

Dell XPS 9550 Core i5

3 phiên bản cấu hình

15,500,000
Nvidia GTX 1050 3GB

Gaming Lenovo L340 15IRH Core i5

3 phiên bản cấu hình

11,900,000

HP Pavilion 1000 Core i5

4 phiên bản cấu hình

4,500,000

HP Pavilion 14-AB119TU Core i5

4 phiên bản cấu hình

6,900,000
VGA Nvidia 940MX 4GB

HP Pavilion 14-BF103TU Core i5

4 phiên bản cấu hình

9,500,000