Thư mời hợp tác sửa chữa Laptop – Macbook

Nhân dịp năm mới 2019, Trí Nhân mong muốn được mở rộng hợp tác với cửa hàng tin học ở các Tỉnh, Thành Phố về vấn đề sửa chữa Laptop, Macbook. Nội dung cụ thể như sau: Đối tượng: các cửa hàng tin học kinh doanh ở nhiều mảng: PC-Laptop-Camera-Điện thoại không có nhân viên sửa chữa cơ hữu hoặc hiện đang chưa hợp tác với bên nào chuyên sửa Laptop, Macbook. Phạm vi: các tỉnh trong danh sách bên dưới (tỉnh không có trong DS muốn hợp tác thì vẫn liên hệ mình nhé). Với phương châm mỗi huyện chỉ nhận…

Đóng