Quy trình sửa chữa tại Trí Nhân

Quy trình sửa chữa tại Trí Nhân NHẬN MÁY Nhận trực tiếp tại cửa hàng Nhận tại nhà khách hàng (ko quá 5km) Nhận qua dịch vụ CPN hoặc chành xe Chi tiết 1 2 KIỂM TRA SƠ BỘ VÀ PHÂN LOẠI Lỗi nhẹ Lỗi nặng Chi tiết CHỌN LOẠI SỬA Sửa lấy liền Sửa thường Sửa gấp Chi tiết 3 4 KÝ TÊN LINH KIỆN, NHẬP THÔNG TIN KHÁCH HÀNG Mỗi phiếu có 1 mã số riêng, vui lòng mang theo phiếu này khi nhận máy. Chi tiết BÁO GIÁ VÀ TIẾN HÀNH SỬA CHỮA Đến ngày hẹn ghi…

Đóng