Chính sách đổi trả – bảo hành

1. ĐIỀU KIỆN BẢO HÀNH Tất cả các linh kiện, thiết bị phải có tem bảo hành của Trí Nhân và tem phải còn trong thời hạn bảo hành. Tem bảo hành phải còn nguyên vẹn, không có dấu hiệu cạo sửa, tẩy xóa hoặc rách, mờ. Những hư hỏng của thiết bị được xác định là do lỗi kỹ thuật hoặc lỗi của nhà sản xuất. Đối với màn hình LCD: có số điểm chết từ 04 điểm trở lên. Đối với bàn phím: không bị đứt cáp, gãy xương, bung phím. 2. ĐIỀU KIỆN KHÔNG BẢO HÀNH Sản phẩm có dấu hiệu dung dịch…

Đóng