• Cpu AMD Phenom N930 Cpu AMD Phenom N930 Xem nhanh
    • Cpu AMD Phenom N930 Cpu AMD Phenom N930 Xem nhanh
    • Cpu AMD Phenom N930
    • 550,000
    • Tên cpu: AMD Phenom N930 Tần số: 2.0 GHz Số Core: 4 TDP: 35w Graphics: Không tích hợp Tên mã:  Champlain Socket tương thích: S1g4
    • Còn hàng. SL: 02
Đóng