Cpu AMD Phenom N930

550,000

Tên cpu: AMD Phenom N930

Tần số: 2.0 GHz

Số Core: 4

TDP: 35w

Graphics: Không tích hợp

Tên mã:  Champlain

Socket tương thích: S1g4