• Cpu dán Intel core i3 4005u Cpu dán Intel core i3 4005u Xem nhanh
  • Cpu dán Intel core i3 4005u Cpu dán Intel core i3 4005u Xem nhanh
  • Cpu dán Intel core i3 4005u
  • 1,300,000
  • CHƯA BAO GỒM CÔNG THAY Tên cpu: Intel Core i3 4005u Tình trạng: Đã được làm chân sẵn, bao đo kiểm. Tần số: 1.7 GHz Số Core: 2 Số Thread: 4 Cache: 3MB TDP: 15w CPU ID: SR1EK Graphics: Intel HD 4400 Tên mã:  Haswell
  • Còn hàng. SL 03
 • Cpu dán Intel core i3 4030u Cpu dán Intel core i3 4030u Xem nhanh
  • Cpu dán Intel core i3 4030u Cpu dán Intel core i3 4030u Xem nhanh
  • Cpu dán Intel core i3 4030u
  • 1,300,000
  • CHƯA BAO GỒM CÔNG THAY Tên cpu: Intel Core i3 4030u Tình trạng: Đã được làm chân sẵn, bao đo kiểm. Tần số: 1.9 GHz Số Core: 2 Số Thread: 4 Cache: 3MB TDP: 15w CPU ID: SR1EN Graphics: Intel HD 4400 Tên mã:  Haswell
  • Còn hàng. SL 03
 • Cpu dán Intel core i3 7100u Cpu dán Intel core i3 7100u Xem nhanh
  • Cpu dán Intel core i3 7100u Cpu dán Intel core i3 7100u Xem nhanh
  • Cpu dán Intel core i3 7100u
  • 1,900,000
  • CHƯA BAO GỒM CÔNG THAY Tên cpu: Intel Core i5 7200u Tình trạng: Đã được làm chân sẵn, bao đo kiểm. Tần số cơ sở: 2.4 GHz Tần số Turbo: ------- Số Core: 2 Số Thread: 4 Cache: 3MB TDP: 15w CPU ID: SR343, SR2ZW Graphics: Intel HD 620 Tên mã:  Kaby Lake
  • Còn hàng. SL 02
 • Cpu dán Intel Core i5 4210u Cpu dán Intel Core i5 4210u Xem nhanh
  • Cpu dán Intel Core i5 4210u Cpu dán Intel Core i5 4210u Xem nhanh
  • Cpu dán Intel Core i5 4210u
  • 2,000,000
  • CHƯA BAO GỒM CÔNG THAY Tên cpu: Intel Core i5 4210u Tình trạng: Đã được làm chân sẵn, bao đo kiểm. Tần số cơ sở: 1.7 GHz Tần số Turbo: 2.7 GHz Số Core: 2 Số Thread: 4 Cache: 3MB TDP: 15w CPU ID: SR1EF Graphics: Intel HD 4400 Tên mã:  Haswell
  • Còn hàng. SL 09
 • Cpu dán Intel Core i5 5200u Cpu dán Intel Core i5 5200u Xem nhanh
  • Cpu dán Intel Core i5 5200u Cpu dán Intel Core i5 5200u Xem nhanh
  • Cpu dán Intel Core i5 5200u
  • 2,100,000
  • CHƯA BAO GỒM CÔNG THAY Tên cpu: Intel Core i5 5200u Tình trạng: Đã được làm chân sẵn, bao đo kiểm. Tần số cơ sở: 2.2 GHz Tần số Turbo: 2.7 GHz Số Core: 2 Số Thread: 4 Cache: 3MB TDP: 15w CPU ID: SR23Y Graphics: Intel HD 5500 Tên mã:  Broadwell
  • Còn hàng. SL 06
 • Cpu dán Intel core i5 6200u Cpu dán Intel core i5 6200u Xem nhanh
  • Cpu dán Intel core i5 6200u Cpu dán Intel core i5 6200u Xem nhanh
  • Cpu dán Intel core i5 6200u
  • 2,200,000
  • CHƯA BAO GỒM CÔNG THAY Tên cpu: Intel Core i5 6200u Tình trạng: Đã được làm chân sẵn, bao đo kiểm. Tần số cơ sở: 2.3 GHz Tần số Turbo: 2.8 GHz Số Core: 2 Số Thread: 4 Cache: 3MB TDP: 15w CPU ID: SR2EY Graphics: Intel HD 520 Tên mã:  Skylake
  • Còn hàng. SL 05
 • Cpu dán Intel core i5 6300u Cpu dán Intel core i5 6300u Xem nhanh
  • Cpu dán Intel core i5 6300u Cpu dán Intel core i5 6300u Xem nhanh
  • Cpu dán Intel core i5 6300u
  • 2,300,000
  • CHƯA BAO GỒM CÔNG THAY Tên cpu: Intel Core i5 6300u Tình trạng: Đã được làm chân sẵn, bao đo kiểm. Tần số cơ sở: 2.4 GHz Tần số Turbo: 3.0 GHz Số Core: 2 Số Thread: 4 Cache: 3MB TDP: 15w CPU ID: SR2F0 Graphics: Intel HD 520 Tên mã:  Skylake
  • Còn hàng. SL 05
 • Cpu dán Intel core i5 7200u Cpu dán Intel core i5 7200u Xem nhanh
  • Cpu dán Intel core i5 7200u Cpu dán Intel core i5 7200u Xem nhanh
  • Cpu dán Intel core i5 7200u
  • 2,700,000
  • CHƯA BAO GỒM CÔNG THAY Tên cpu: Intel Core i5 7200u Tình trạng: Đã được làm chân sẵn, bao đo kiểm. Tần số cơ sở: 2.5 GHz Tần số Turbo: 3.1 GHz Số Core: 2 Số Thread: 4 Cache: 3MB TDP: 15w CPU ID: SR2ZU, SR342 Graphics: Intel HD 620 Tên mã:  Kaby Lake
  • Còn hàng. SL 02
 • Cpu dán Intel Core i7 4500u Cpu dán Intel Core i7 4500u Xem nhanh
  • Cpu dán Intel Core i7 4500u Cpu dán Intel Core i7 4500u Xem nhanh
  • Cpu dán Intel Core i7 4500u
  • 3,200,000
  • CHƯA BAO GỒM CÔNG THAY Tên cpu: Intel Core i7 4500u Tình trạng: Đã được làm chân sẵn, bao đo kiểm. Tần số cơ sở: 1.8 GHz Tần số Turbo: 3.0 GHz Số Core: 2 Số Thread: 4 Cache: 3MB TDP: 15w CPU ID: SR16Z Graphics: Intel HD 4400 Tên mã:  Haswell
  • Còn hàng. SL 04
 • Cpu dán Intel core i7 4720HQ Cpu dán Intel core i7 4720HQ Xem nhanh
  • Cpu dán Intel core i7 4720HQ Cpu dán Intel core i7 4720HQ Xem nhanh
  • Cpu dán Intel core i7 4720HQ
  • 3,500,000
  • CHƯA BAO GỒM CÔNG THAY Tên cpu: Intel Core i7 4720HQ Tình trạng: Đã được làm chân sẵn, bao đo kiểm. Tần số cơ sở: 2.6 GHz Tần số Turbo: 3.6GHz Số Core: 4 Số Thread: 8 Cache: 6MB TDP: 47w CPU ID: SR1Q8 Graphics: Intel HD 4600 Tên mã:  Haswell
  • Còn hàng. SL 01
 • Cpu dán Intel Core i7 5500u Cpu dán Intel Core i7 5500u Xem nhanh
  • Cpu dán Intel Core i7 5500u Cpu dán Intel Core i7 5500u Xem nhanh
  • Cpu dán Intel Core i7 5500u
  • 3,300,000
  • CHƯA BAO GỒM CÔNG THAY Tên cpu: Intel Core i7 5500u Tình trạng: Đã được làm chân sẵn, bao đo kiểm. Tần số cơ sở: 2.4 GHz Tần số Turbo: 3.0 GHz Số Core: 2 Số Thread: 4 Cache: 3MB TDP: 15w CPU ID: SR23W Graphics: Intel HD 5500 Tên mã:  Broadwell
  • Còn hàng. SL 03
 • Cpu dán Intel core i7 6500u Cpu dán Intel core i7 6500u Xem nhanh
  • Cpu dán Intel core i7 6500u Cpu dán Intel core i7 6500u Xem nhanh
  • Cpu dán Intel core i7 6500u
  • 3,400,000
  • CHƯA BAO GỒM CÔNG THAY Tên cpu: Intel Core i7 6500u Tình trạng: Đã được làm chân sẵn, bao đo kiểm. Tần số cơ sở: 2.5 GHz Tần số Turbo: 3.1 GHz Số Core: 2 Số Thread: 4 Cache: 3MB TDP: 15w CPU ID: SR2EZ Graphics: Intel HD 520 Tên mã:  Skylake
  • Còn hàng. SL 03

Đã hiển thị hết sản phẩm

No more pages to load

Đóng