CPU dán Macbook Core i5 4200u

1,900,000

CHƯA BAO GỒM CÔNG THAY

Tên cpu: Intel Core i5 4200u

Tình trạng: Đã được làm chân sẵn, bao đo kiểm.

Tần số cơ sở: 1.6 GHz

Tần số Turbo: 2.6 GHz

Số Core: 2

Số Thread: 4

Cache: 3MB

TDP: 28w

CPU ID: SR170

Graphics: Intel® HD Graphics 4400

Tên mã:  Haswell