Cpu dán Intel Core i7 4500u SR16Z

3,200,000

CHƯA BAO GỒM CÔNG THAY

Tên cpu: Intel Core i7 4500u

Tình trạng: Đã được làm chân sẵn, bao đo kiểm.

Tần số cơ sở: 1.8 GHz

Tần số Turbo: 3.0 GHz

Số Core: 2

Số Thread: 4

Cache: 3MB

TDP: 15w

CPU ID: SR16Z

Graphics: Intel HD 4400

Tên mã:  Haswell