Cpu Core 2 T9900

850,000

Tên cpu: Intel Core 2 T9900

Tần số: 3.06GHz

Số Core: 2

Cache: 6MB

Bus: 1066 Mhz

TDP: 35w

Tên mã:  Penryn

CPU ID: SLGEE

Chipset tương thích: GM45, PM45