• Core i7 720QM Core i7 720QM Xem nhanh
  • Core i7 720QM Core i7 720QM Xem nhanh
  • Core i7 720QM
  • 850,000
  • Tên cpu: Intel Core i7 720QM Tần số cơ sở: 1.6 GHz Tần số Turbo: 2.8 GHz Số Core: 4 Số Thread: 8 Cache: 6MB TDP: 45w CPU ID: Q3BA, SLBLY Graphics: Không tích hợp Tên mã:  Clarksfield Chipset tương thích: HM55, HM57, QM57
  • Còn hàng. SL: 02
 • Cpu AMD Phenom N930 Cpu AMD Phenom N930 Xem nhanh
  • Cpu AMD Phenom N930 Cpu AMD Phenom N930 Xem nhanh
  • Cpu AMD Phenom N930
  • 550,000
  • Tên cpu: AMD Phenom N930 Tần số: 2.0 GHz Số Core: 4 TDP: 35w Graphics: Không tích hợp Tên mã:  Champlain Socket tương thích: S1g4
  • Còn hàng. SL: 02
 • Cpu Core 2 Extreme QX9300 Cpu Core 2 Extreme QX9300 Xem nhanh
  • Cpu Core 2 Extreme QX9300 Cpu Core 2 Extreme QX9300 Xem nhanh
  • Cpu Core 2 Extreme QX9300
  • 1,450,000
  • Tên cpu: Intel Core 2 Extreme QX9300 Đây là cpu khủng nhất, trùm cuối của dòng Intel Core 2 Tần số: 2.53GHz Số Core: 4 Cache: 12MB Bus: 1066Mhz TDP: 45w Tên mã:  Penryn Chipset tương thích: GM45, PM45
  • Còn hàng. SL: 01
 • Cpu core 2 T7400 Cpu core 2 T7400 Xem nhanh
  • Cpu core 2 T7400 Cpu core 2 T7400 Xem nhanh
  • Cpu core 2 T7400
  • 450,000
  • Tên cpu: Intel Core 2 T7400 Tần số: 2.16GHz Số Core: 2 Cache: 4MB Bus: 667 Mhz TDP: 35w Tên mã:  Merom CPU ID: SL9SE Chipset tương thích: GM945, PM945, GM940, GM943
  • Còn hàng. SL 02
 • Cpu core 2 T9300 Cpu core 2 T9300 Xem nhanh
  • Cpu core 2 T9300 Cpu core 2 T9300 Xem nhanh
  • Cpu core 2 T9300
  • 500,000
  • Tên cpu: Intel Core 2 T9300 Tần số: 2.5GHz Số Core: 2 Cache: 6MB Bus: 800 Mhz TDP: 35w Tên mã:  Penryn CPU ID: SLAYX Chipset tương thích: GM965, PM965, GL960, GM45, PM45, GL40
  • Còn hàng. SL: 03
 • Cpu core 2 T9500 Cpu core 2 T9500 Xem nhanh
  • Cpu core 2 T9500 Cpu core 2 T9500 Xem nhanh
  • Cpu core 2 T9500
  • 650,000
  • Tên cpu: Intel Core 2 T9500 Tần số: 2.6GHz Số Core: 2 Cache: 6MB Bus: 800 Mhz TDP: 35w Tên mã:  Penryn CPU ID: SLAYX Chipset tương thích: GM965, PM965, GL960, GM45, PM45, GL40
  • Còn hàng. SL: 03
 • Cpu Core 2 T9900 Cpu Core 2 T9900 Xem nhanh
  • Cpu Core 2 T9900 Cpu Core 2 T9900 Xem nhanh
  • Cpu Core 2 T9900
  • 850,000
  • Tên cpu: Intel Core 2 T9900 Tần số: 3.06GHz Số Core: 2 Cache: 6MB Bus: 1066 Mhz TDP: 35w Tên mã:  Penryn CPU ID: SLGEE Chipset tương thích: GM45, PM45
  • Còn hàng. SL: 02
 • Cpu core i5 2410m Cpu core i5 2410m Xem nhanh
  • Cpu core i5 2410m Cpu core i5 2410m Xem nhanh
  • Cpu core i5 2410m
  • 950,000
  • Tên cpu: Intel Core i5 2410M Tần số cơ sở: 2.3 GHz Tần số Turbo: 2.9 GHz Số Core: 2 Số Thread: 4 Cache: 3MB TDP: 45w CPU ID: SR04B Graphics: Intel® HD Graphics 3000 Tên mã:  Sandy Bridge Chipset tương thích: HM65, HM67, QM67, HM75, HM76, HM77, QM77
  • Còn hàng. SL 02
 • Cpu core i5 3210m Cpu core i5 3210m Xem nhanh
  • Cpu core i5 3210m Cpu core i5 3210m Xem nhanh
  • Cpu core i5 3210m
  • 1,050,000
  • Tên cpu: Intel Core i5 3210M Tần số cơ sở: 2.5 GHz Tần số Turbo: 3.1 GHz Số Core: 2 Số Thread: 4 Cache: 3MB TDP: 35w CPU ID: SR0MZ Graphics: Intel HD 4000 Tên mã:  Ivy Bridge Chipset tương thích: HM75, HM76, HM77, QM77
  • Còn hàng. SL: 03
 • Cpu core i5 460m Cpu core i5 460m Xem nhanh
  • Cpu core i5 460m Cpu core i5 460m Xem nhanh
  • Cpu core i5 460m
  • 650,000
  • Tên cpu: Intel Core i5 460m Tần số cơ sở: 2.53 GHz Tần số Turbo: 2.8 GHz Số Core: 2 Số Thread: 4 Cache: 3MB TDP: 35w CPU ID: SLBZW Graphics: Intel® HD Graphics 3000 Tên mã:  Sandy Bridge Chipset tương thích: HM55, HM57, QM57
  • Còn hàng. SL 05
 • Cpu core i5 540m Cpu core i5 540m Xem nhanh
  • Cpu core i5 540m Cpu core i5 540m Xem nhanh
  • Cpu core i5 540m
  • 750,000
  • Tên cpu: Intel Core i5 540M Tần số cơ sở: 2.53 GHz Tần số Turbo: 3.07 GHz Số Core: 2 Số Thread: 4 Cache: 3MB TDP: 35w CPU ID: SLPBG, SLBTV Graphics: HD Graphics HD3000 Tên mã:  Arrandale Chipset tương thích: HM55, HM57, QM57
  • Còn hàng. SL: 01
 • Cpu core i7 2620M Cpu core i7 2620M Xem nhanh
  • Cpu core i7 2620M Cpu core i7 2620M Xem nhanh
  • Cpu core i7 2620M
  • 1,800,000
  • Tên cpu: Intel Core i7 2620M Tần số cơ sở: 2.7 GHz Tần số Turbo: 3.4 GHz Số Core: 2 Số Thread: 4 Cache: 4MB TDP: 35w CPU ID: SR03F Graphics: HD Graphics 3000 Tên mã:  Sandy Bridge Chipset tương thích: HM65, HM67, QM67
  • Còn hàng. SL: 03

Đã hiển thị hết sản phẩm

No more pages to load

Đóng