Core i7 720QM

850,000

Tên cpu: Intel Core i7 720QM

Tần số cơ sở: 1.6 GHz

Tần số Turbo: 2.8 GHz

Số Core: 4

Số Thread: 8

Cache: 6MB

TDP: 45w

CPU ID: Q3BA, SLBLY

Graphics: Không tích hợp

Tên mã:  Clarksfield

Chipset tương thích: HM55, HM57, QM57