• Cpu core i5 460m Cpu core i5 460m Xem nhanh
  • Cpu core i5 460m Cpu core i5 460m Xem nhanh
  • Cpu core i5 460m
  • 650,000
  • Tên cpu: Intel Core i5 460m Tần số cơ sở: 2.53 GHz Tần số Turbo: 2.8 GHz Số Core: 2 Số Thread: 4 Cache: 3MB TDP: 35w CPU ID: SLBZW Graphics: Intel® HD Graphics 3000 Tên mã:  Sandy Bridge Chipset tương thích: HM55, HM57, QM57
  • Còn hàng. SL 05
 • Cpu core i5 540m Cpu core i5 540m Xem nhanh
  • Cpu core i5 540m Cpu core i5 540m Xem nhanh
  • Cpu core i5 540m
  • 750,000
  • Tên cpu: Intel Core i5 540M Tần số cơ sở: 2.53 GHz Tần số Turbo: 3.07 GHz Số Core: 2 Số Thread: 4 Cache: 3MB TDP: 35w CPU ID: SLPBG, SLBTV Graphics: HD Graphics HD3000 Tên mã:  Arrandale Chipset tương thích: HM55, HM57, QM57
  • Còn hàng. SL: 01
 • Cpu core i7 640m Cpu core i7 640m Xem nhanh
  • Cpu core i7 640m Cpu core i7 640m Xem nhanh
  • Cpu core i7 640m
  • 1,350,000
  • Tên cpu: Intel Core i7 640M Tần số cơ sở: 2.8 GHz Tần số Turbo: 3.46 GHz Số Core: 2 Số Thread: 4 Cache: 4MB TDP: 35w CPU ID: SLBTN Graphics: Intel HD 3000 Tên mã:  Arrandale Chipset tương thích: HM55, HM57, QM57
  • Còn hàng. SL: 03
Đóng