• Cpu Core 2 Extreme QX9300 Cpu Core 2 Extreme QX9300 Xem nhanh
  • Cpu Core 2 Extreme QX9300 Cpu Core 2 Extreme QX9300 Xem nhanh
  • Cpu Core 2 Extreme QX9300
  • 1,450,000
  • Tên cpu: Intel Core 2 Extreme QX9300 Đây là cpu khủng nhất, trùm cuối của dòng Intel Core 2 Tần số: 2.53GHz Số Core: 4 Cache: 12MB Bus: 1066Mhz TDP: 45w Tên mã:  Penryn Chipset tương thích: GM45, PM45
  • Còn hàng. SL: 01
 • Cpu core 2 T7400 Cpu core 2 T7400 Xem nhanh
  • Cpu core 2 T7400 Cpu core 2 T7400 Xem nhanh
  • Cpu core 2 T7400
  • 450,000
  • Tên cpu: Intel Core 2 T7400 Tần số: 2.16GHz Số Core: 2 Cache: 4MB Bus: 667 Mhz TDP: 35w Tên mã:  Merom CPU ID: SL9SE Chipset tương thích: GM945, PM945, GM940, GM943
  • Còn hàng. SL 02
 • Cpu core 2 T9300 Cpu core 2 T9300 Xem nhanh
  • Cpu core 2 T9300 Cpu core 2 T9300 Xem nhanh
  • Cpu core 2 T9300
  • 500,000
  • Tên cpu: Intel Core 2 T9300 Tần số: 2.5GHz Số Core: 2 Cache: 6MB Bus: 800 Mhz TDP: 35w Tên mã:  Penryn CPU ID: SLAYX Chipset tương thích: GM965, PM965, GL960, GM45, PM45, GL40
  • Còn hàng. SL: 03
 • Cpu core 2 T9500 Cpu core 2 T9500 Xem nhanh
  • Cpu core 2 T9500 Cpu core 2 T9500 Xem nhanh
  • Cpu core 2 T9500
  • 650,000
  • Tên cpu: Intel Core 2 T9500 Tần số: 2.6GHz Số Core: 2 Cache: 6MB Bus: 800 Mhz TDP: 35w Tên mã:  Penryn CPU ID: SLAYX Chipset tương thích: GM965, PM965, GL960, GM45, PM45, GL40
  • Còn hàng. SL: 03
 • Cpu Core 2 T9900 Cpu Core 2 T9900 Xem nhanh
  • Cpu Core 2 T9900 Cpu Core 2 T9900 Xem nhanh
  • Cpu Core 2 T9900
  • 850,000
  • Tên cpu: Intel Core 2 T9900 Tần số: 3.06GHz Số Core: 2 Cache: 6MB Bus: 1066 Mhz TDP: 35w Tên mã:  Penryn CPU ID: SLGEE Chipset tương thích: GM45, PM45
  • Còn hàng. SL: 02
Đóng