Cpu core 2 T7400

450,000

Tên cpu: Intel Core 2 T7400

Tần số: 2.16GHz

Số Core: 2

Cache: 4MB

Bus: 667 Mhz

TDP: 35w

Tên mã:  Merom

CPU ID: SL9SE

Chipset tương thích: GM945, PM945, GM940, GM943