Cpu core 2 T9500

650,000

Tên cpu: Intel Core 2 T9500

Tần số: 2.6GHz

Số Core: 2

Cache: 6MB

Bus: 800 Mhz

TDP: 35w

Tên mã:  Penryn

CPU ID: SLAYX

Chipset tương thích: GM965, PM965, GL960, GM45, PM45, GL40