Cpu Core 2 Extreme QX9300

1,450,000

Tên cpu: Intel Core 2 Extreme QX9300

Đây là cpu khủng nhất, trùm cuối của dòng Intel Core 2

Tần số: 2.53GHz

Số Core: 4

Cache: 12MB

Bus: 1066Mhz

TDP: 45w

Tên mã:  Penryn

Chipset tương thích: GM45, PM45