Cpu core i5 3210m

1,050,000

Tên cpu: Intel Core i5 3210M

Tần số cơ sở: 2.5 GHz

Tần số Turbo: 3.1 GHz

Số Core: 2

Số Thread: 4

Cache: 3MB

TDP: 35w

CPU ID: SR0MZ

Graphics: Intel HD 4000

Tên mã:  Ivy Bridge

Chipset tương thích: HM75, HM76, HM77, QM77