Cpu core i7 2620M

1,800,000

Tên cpu: Intel Core i7 2620M

Tần số cơ sở: 2.7 GHz

Tần số Turbo: 3.4 GHz

Số Core: 2

Số Thread: 4

Cache: 4MB

TDP: 35w

CPU ID: SR03F

Graphics: HD Graphics 3000

Tên mã:  Sandy Bridge

Chipset tương thích: HM65, HM67, QM67