Cpu dán Intel core i5 7200u

2,700,000

CHƯA BAO GỒM CÔNG THAY

Tên cpu: Intel Core i5 7200u

Tình trạng: Đã được làm chân sẵn, bao đo kiểm.

Tần số cơ sở: 2.5 GHz

Tần số Turbo: 3.1 GHz

Số Core: 2

Số Thread: 4

Cache: 3MB

TDP: 15w

CPU ID: SR2ZU, SR342

Graphics: Intel HD 620

Tên mã:  Kaby Lake