Cpu dán Intel core i7 7500u SR2ZV

3,500,000

CHƯA BAO GỒM CÔNG THAY

Tên cpu: Intel Core i7 7500u

Tình trạng: Đã được làm chân sẵn, bao đo kiểm.

Tần số cơ sở: 2.7 GHz

Tần số Turbo: 3.5 GHz

Số Core: 2

Số Thread: 4

Cache: 4MB

TDP: 15w

CPU ID: SR2ZV

Graphics: Intel HD 620

Tên mã:  Kaby Lake