Cpu dán Intel Core i5 5200u

2,100,000

CHƯA BAO GỒM CÔNG THAY

Tên cpu: Intel Core i5 5200u

Tình trạng: Đã được làm chân sẵn, bao đo kiểm.

Tần số cơ sở: 2.2 GHz

Tần số Turbo: 2.7 GHz

Số Core: 2

Số Thread: 4

Cache: 3MB

TDP: 15w

CPU ID: SR23Y

Graphics: Intel HD 5500

Tên mã:  Broadwell