Cpu core i5 2410m

950,000

Tên cpu: Intel Core i5 2410M

Tần số cơ sở: 2.3 GHz

Tần số Turbo: 2.9 GHz

Số Core: 2

Số Thread: 4

Cache: 3MB

TDP: 45w

CPU ID: SR04B

Graphics: Intel® HD Graphics 3000

Tên mã:  Sandy Bridge

Chipset tương thích: HM65, HM67, QM67, HM75, HM76, HM77, QM77