• Cpu core i5 460m Cpu core i5 460m Xem nhanh
  • Cpu core i5 460m Cpu core i5 460m Xem nhanh
  • Cpu core i5 460m
  • 650,000
  • Tên cpu: Intel Core i5 460m Tần số cơ sở: 2.53 GHz Tần số Turbo: 2.8 GHz Số Core: 2 Số Thread: 4 Cache: 3MB TDP: 35w CPU ID: SLBZW Graphics: Intel® HD Graphics 3000 Tên mã:  Sandy Bridge Chipset tương thích: HM55, HM57, QM57
  • Còn hàng. SL 05
 • Cpu core i5 540m Cpu core i5 540m Xem nhanh
  • Cpu core i5 540m Cpu core i5 540m Xem nhanh
  • Cpu core i5 540m
  • 750,000
  • Tên cpu: Intel Core i5 540M Tần số cơ sở: 2.53 GHz Tần số Turbo: 3.07 GHz Số Core: 2 Số Thread: 4 Cache: 3MB TDP: 35w CPU ID: SLPBG, SLBTV Graphics: HD Graphics HD3000 Tên mã:  Arrandale Chipset tương thích: HM55, HM57, QM57
  • Còn hàng. SL: 01
 • Cpu core i7 2620M Cpu core i7 2620M Xem nhanh
  • Cpu core i7 2620M Cpu core i7 2620M Xem nhanh
  • Cpu core i7 2620M
  • 1,800,000
  • Tên cpu: Intel Core i7 2620M Tần số cơ sở: 2.7 GHz Tần số Turbo: 3.4 GHz Số Core: 2 Số Thread: 4 Cache: 4MB TDP: 35w CPU ID: SR03F Graphics: HD Graphics 3000 Tên mã:  Sandy Bridge Chipset tương thích: HM65, HM67, QM67
  • Còn hàng. SL: 03
 • Cpu core i7 3612QM Cpu core i7 3612QM Xem nhanh
  • Cpu core i7 3612QM Cpu core i7 3612QM Xem nhanh
  • Cpu core i7 3612QM
  • 2,400,000
  • Tên cpu: Intel Core i7 3630QM Tần số cơ sở: 2.1 GHz Tần số Turbo: 3.1 GHz Số Core: 4 Số Thread: 8 Cache: 6MB TDP: 45w CPU ID: SR0MQ Graphics: Intel® HD Graphics 4000 Tên mã:  Ivy Bridge Chipset tương thích: HM76, HM77, QM77
  • Còn hàng. SL 01
 • CPU Core i7 3630QM CPU Core i7 3630QM Xem nhanh
  • CPU Core i7 3630QM CPU Core i7 3630QM Xem nhanh
  • CPU Core i7 3630QM
  • 2,500,000
  • Tên cpu: Intel Core i7 3630QM Tần số cơ sở: 2.4 GHz Tần số Turbo: 3.4 GHz Số Core: 4 Số Thread: 8 Cache: 6MB TDP: 45w CPU ID: SR0UX Graphics: Intel® HD Graphics 4000 Tên mã:  Ivy Bridge Chipset tương thích: HM76, HM77, QM77
  • Còn hàng. SL: 02
 • Cpu core i7 640m Cpu core i7 640m Xem nhanh
  • Cpu core i7 640m Cpu core i7 640m Xem nhanh
  • Cpu core i7 640m
  • 1,350,000
  • Tên cpu: Intel Core i7 640M Tần số cơ sở: 2.8 GHz Tần số Turbo: 3.46 GHz Số Core: 2 Số Thread: 4 Cache: 4MB TDP: 35w CPU ID: SLBTN Graphics: Intel HD 3000 Tên mã:  Arrandale Chipset tương thích: HM55, HM57, QM57
  • Còn hàng. SL: 03
 • Cpu dán Intel core i3 4005u Cpu dán Intel core i3 4005u Xem nhanh
  • Cpu dán Intel core i3 4005u Cpu dán Intel core i3 4005u Xem nhanh
  • Cpu dán Intel core i3 4005u
  • 1,300,000
  • CHƯA BAO GỒM CÔNG THAY Tên cpu: Intel Core i3 4005u Tình trạng: Đã được làm chân sẵn, bao đo kiểm. Tần số: 1.7 GHz Số Core: 2 Số Thread: 4 Cache: 3MB TDP: 15w CPU ID: SR1EK Graphics: Intel HD 4400 Tên mã:  Haswell
  • Còn hàng. SL 03
 • Cpu dán Intel core i3 4030u Cpu dán Intel core i3 4030u Xem nhanh
  • Cpu dán Intel core i3 4030u Cpu dán Intel core i3 4030u Xem nhanh
  • Cpu dán Intel core i3 4030u
  • 1,300,000
  • CHƯA BAO GỒM CÔNG THAY Tên cpu: Intel Core i3 4030u Tình trạng: Đã được làm chân sẵn, bao đo kiểm. Tần số: 1.9 GHz Số Core: 2 Số Thread: 4 Cache: 3MB TDP: 15w CPU ID: SR1EN Graphics: Intel HD 4400 Tên mã:  Haswell
  • Còn hàng. SL 03
 • Cpu dán Intel core i3 7100u Cpu dán Intel core i3 7100u Xem nhanh
  • Cpu dán Intel core i3 7100u Cpu dán Intel core i3 7100u Xem nhanh
  • Cpu dán Intel core i3 7100u
  • 1,900,000
  • CHƯA BAO GỒM CÔNG THAY Tên cpu: Intel Core i5 7200u Tình trạng: Đã được làm chân sẵn, bao đo kiểm. Tần số cơ sở: 2.4 GHz Tần số Turbo: ------- Số Core: 2 Số Thread: 4 Cache: 3MB TDP: 15w CPU ID: SR343, SR2ZW Graphics: Intel HD 620 Tên mã:  Kaby Lake
  • Còn hàng. SL 02
 • Cpu dán Intel Core i5 4210u Cpu dán Intel Core i5 4210u Xem nhanh
  • Cpu dán Intel Core i5 4210u Cpu dán Intel Core i5 4210u Xem nhanh
  • Cpu dán Intel Core i5 4210u
  • 2,000,000
  • CHƯA BAO GỒM CÔNG THAY Tên cpu: Intel Core i5 4210u Tình trạng: Đã được làm chân sẵn, bao đo kiểm. Tần số cơ sở: 1.7 GHz Tần số Turbo: 2.7 GHz Số Core: 2 Số Thread: 4 Cache: 3MB TDP: 15w CPU ID: SR1EF Graphics: Intel HD 4400 Tên mã:  Haswell
  • Còn hàng. SL 09
 • Cpu dán Intel Core i5 5200u Cpu dán Intel Core i5 5200u Xem nhanh
  • Cpu dán Intel Core i5 5200u Cpu dán Intel Core i5 5200u Xem nhanh
  • Cpu dán Intel Core i5 5200u
  • 2,100,000
  • CHƯA BAO GỒM CÔNG THAY Tên cpu: Intel Core i5 5200u Tình trạng: Đã được làm chân sẵn, bao đo kiểm. Tần số cơ sở: 2.2 GHz Tần số Turbo: 2.7 GHz Số Core: 2 Số Thread: 4 Cache: 3MB TDP: 15w CPU ID: SR23Y Graphics: Intel HD 5500 Tên mã:  Broadwell
  • Còn hàng. SL 06
 • Cpu dán Intel core i5 6200u Cpu dán Intel core i5 6200u Xem nhanh
  • Cpu dán Intel core i5 6200u Cpu dán Intel core i5 6200u Xem nhanh
  • Cpu dán Intel core i5 6200u
  • 2,200,000
  • CHƯA BAO GỒM CÔNG THAY Tên cpu: Intel Core i5 6200u Tình trạng: Đã được làm chân sẵn, bao đo kiểm. Tần số cơ sở: 2.3 GHz Tần số Turbo: 2.8 GHz Số Core: 2 Số Thread: 4 Cache: 3MB TDP: 15w CPU ID: SR2EY Graphics: Intel HD 520 Tên mã:  Skylake
  • Còn hàng. SL 05

Đã hiển thị hết sản phẩm

No more pages to load

Đóng