CPU Core i7 3740QM

2,800,000

Tên cpu: Intel Core i7 37400QM

Tần số cơ sở: 2.7 GHz

Tần số Turbo: 3.7 GHz

Số Core: 4

Số Thread: 8

Cache: 6MB

TDP: 45w

CPU ID: SR0UV

Graphics: Intel® HD Graphics 4000

Tên mã:  Ivy Bridge

Chipset tương thích: HM76, HM77, QM77