• Cpu Core 2 Extreme QX9300 Cpu Core 2 Extreme QX9300 Xem nhanh
  • Cpu Core 2 Extreme QX9300 Cpu Core 2 Extreme QX9300 Xem nhanh
  • Cpu Core 2 Extreme QX9300
  • 1,450,000
  • Tên cpu: Intel Core 2 Extreme QX9300 Đây là cpu khủng nhất, trùm cuối của dòng Intel Core 2 Tần số: 2.53GHz Số Core: 4 Cache: 12MB Bus: 1066Mhz TDP: 45w Tên mã:  Penryn Chipset tương thích: GM45, PM45
  • Còn hàng. SL: 01
 • Cpu core i5 540m Cpu core i5 540m Xem nhanh
  • Cpu core i5 540m Cpu core i5 540m Xem nhanh
  • Cpu core i5 540m
  • 750,000
  • Tên cpu: Intel Core i5 540M Tần số cơ sở: 2.53 GHz Tần số Turbo: 3.07 GHz Số Core: 2 Số Thread: 4 Cache: 3MB TDP: 35w CPU ID: SLPBG, SLBTV Graphics: HD Graphics HD3000 Tên mã:  Arrandale Chipset tương thích: HM55, HM57, QM57
  • Còn hàng. SL: 01
Đóng