• Core i7 720QM Core i7 720QM Xem nhanh
  • Core i7 720QM Core i7 720QM Xem nhanh
  • Core i7 720QM
  • 850,000
  • Tên cpu: Intel Core i7 720QM Tần số cơ sở: 1.6 GHz Tần số Turbo: 2.8 GHz Số Core: 4 Số Thread: 8 Cache: 6MB TDP: 45w CPU ID: Q3BA, SLBLY Graphics: Không tích hợp Tên mã:  Clarksfield Chipset tương thích: HM55, HM57, QM57
  • Còn hàng. SL: 02
 • Cpu AMD Phenom N930 Cpu AMD Phenom N930 Xem nhanh
  • Cpu AMD Phenom N930 Cpu AMD Phenom N930 Xem nhanh
  • Cpu AMD Phenom N930
  • 550,000
  • Tên cpu: AMD Phenom N930 Tần số: 2.0 GHz Số Core: 4 TDP: 35w Graphics: Không tích hợp Tên mã:  Champlain Socket tương thích: S1g4
  • Còn hàng. SL: 02
 • Cpu Core 2 T9900 Cpu Core 2 T9900 Xem nhanh
  • Cpu Core 2 T9900 Cpu Core 2 T9900 Xem nhanh
  • Cpu Core 2 T9900
  • 850,000
  • Tên cpu: Intel Core 2 T9900 Tần số: 3.06GHz Số Core: 2 Cache: 6MB Bus: 1066 Mhz TDP: 35w Tên mã:  Penryn CPU ID: SLGEE Chipset tương thích: GM45, PM45
  • Còn hàng. SL: 02
 • CPU Core i7 3630QM CPU Core i7 3630QM Xem nhanh
  • CPU Core i7 3630QM CPU Core i7 3630QM Xem nhanh
  • CPU Core i7 3630QM
  • 2,500,000
  • Tên cpu: Intel Core i7 3630QM Tần số cơ sở: 2.4 GHz Tần số Turbo: 3.4 GHz Số Core: 4 Số Thread: 8 Cache: 6MB TDP: 45w CPU ID: SR0UX Graphics: Intel® HD Graphics 4000 Tên mã:  Ivy Bridge Chipset tương thích: HM76, HM77, QM77
  • Còn hàng. SL: 02
 • CPU Core i7 3720QM CPU Core i7 3720QM Xem nhanh
  • CPU Core i7 3720QM CPU Core i7 3720QM Xem nhanh
  • CPU Core i7 3720QM
  • 2,650,000
  • Tên cpu: Intel Core i7 37200QM Tần số cơ sở: 2.6 GHz Tần số Turbo: 3.6 GHz Số Core: 4 Số Thread: 8 Cache: 6MB TDP: 45w CPU ID: SR0ML Graphics: Intel® HD Graphics 4000 Tên mã:  Ivy Bridge Chipset tương thích: HM76, HM77, QM77
  • Còn hàng. SL: 02
 • CPU Core i7 3740QM CPU Core i7 3740QM Xem nhanh
  • CPU Core i7 3740QM CPU Core i7 3740QM Xem nhanh
  • CPU Core i7 3740QM
  • 2,800,000
  • Tên cpu: Intel Core i7 37400QM Tần số cơ sở: 2.7 GHz Tần số Turbo: 3.7 GHz Số Core: 4 Số Thread: 8 Cache: 6MB TDP: 45w CPU ID: SR0UV Graphics: Intel® HD Graphics 4000 Tên mã:  Ivy Bridge Chipset tương thích: HM76, HM77, QM77
  • Còn hàng. SL: 02
Đóng