• Cpu core 2 T9300 Cpu core 2 T9300 Xem nhanh
  • Cpu core 2 T9300 Cpu core 2 T9300 Xem nhanh
  • Cpu core 2 T9300
  • 500,000
  • Tên cpu: Intel Core 2 T9300 Tần số: 2.5GHz Số Core: 2 Cache: 6MB Bus: 800 Mhz TDP: 35w Tên mã:  Penryn CPU ID: SLAYX Chipset tương thích: GM965, PM965, GL960, GM45, PM45, GL40
  • Còn hàng. SL: 03
 • Cpu core 2 T9500 Cpu core 2 T9500 Xem nhanh
  • Cpu core 2 T9500 Cpu core 2 T9500 Xem nhanh
  • Cpu core 2 T9500
  • 650,000
  • Tên cpu: Intel Core 2 T9500 Tần số: 2.6GHz Số Core: 2 Cache: 6MB Bus: 800 Mhz TDP: 35w Tên mã:  Penryn CPU ID: SLAYX Chipset tương thích: GM965, PM965, GL960, GM45, PM45, GL40
  • Còn hàng. SL: 03
 • Cpu core i5 3210m Cpu core i5 3210m Xem nhanh
  • Cpu core i5 3210m Cpu core i5 3210m Xem nhanh
  • Cpu core i5 3210m
  • 1,050,000
  • Tên cpu: Intel Core i5 3210M Tần số cơ sở: 2.5 GHz Tần số Turbo: 3.1 GHz Số Core: 2 Số Thread: 4 Cache: 3MB TDP: 35w CPU ID: SR0MZ Graphics: Intel HD 4000 Tên mã:  Ivy Bridge Chipset tương thích: HM75, HM76, HM77, QM77
  • Còn hàng. SL: 03
 • Cpu core i7 2620M Cpu core i7 2620M Xem nhanh
  • Cpu core i7 2620M Cpu core i7 2620M Xem nhanh
  • Cpu core i7 2620M
  • 1,800,000
  • Tên cpu: Intel Core i7 2620M Tần số cơ sở: 2.7 GHz Tần số Turbo: 3.4 GHz Số Core: 2 Số Thread: 4 Cache: 4MB TDP: 35w CPU ID: SR03F Graphics: HD Graphics 3000 Tên mã:  Sandy Bridge Chipset tương thích: HM65, HM67, QM67
  • Còn hàng. SL: 03
 • Cpu core i7 640m Cpu core i7 640m Xem nhanh
  • Cpu core i7 640m Cpu core i7 640m Xem nhanh
  • Cpu core i7 640m
  • 1,350,000
  • Tên cpu: Intel Core i7 640M Tần số cơ sở: 2.8 GHz Tần số Turbo: 3.46 GHz Số Core: 2 Số Thread: 4 Cache: 4MB TDP: 35w CPU ID: SLBTN Graphics: Intel HD 3000 Tên mã:  Arrandale Chipset tương thích: HM55, HM57, QM57
  • Còn hàng. SL: 03
Đóng