• Cpu core i5 460m Cpu core i5 460m Xem nhanh
  • Cpu core i5 460m Cpu core i5 460m Xem nhanh
  • Cpu core i5 460m
  • 650,000
  • Tên cpu: Intel Core i5 460m Tần số cơ sở: 2.53 GHz Tần số Turbo: 2.8 GHz Số Core: 2 Số Thread: 4 Cache: 3MB TDP: 35w CPU ID: SLBZW Graphics: Intel® HD Graphics 3000 Tên mã:  Sandy Bridge Chipset tương thích: HM55, HM57, QM57
  • Còn hàng. SL 05
 • Cpu dán Intel core i5 6200u Cpu dán Intel core i5 6200u Xem nhanh
  • Cpu dán Intel core i5 6200u Cpu dán Intel core i5 6200u Xem nhanh
  • Cpu dán Intel core i5 6200u
  • 2,200,000
  • CHƯA BAO GỒM CÔNG THAY Tên cpu: Intel Core i5 6200u Tình trạng: Đã được làm chân sẵn, bao đo kiểm. Tần số cơ sở: 2.3 GHz Tần số Turbo: 2.8 GHz Số Core: 2 Số Thread: 4 Cache: 3MB TDP: 15w CPU ID: SR2EY Graphics: Intel HD 520 Tên mã:  Skylake
  • Còn hàng. SL 05
 • Cpu dán Intel core i5 6300u Cpu dán Intel core i5 6300u Xem nhanh
  • Cpu dán Intel core i5 6300u Cpu dán Intel core i5 6300u Xem nhanh
  • Cpu dán Intel core i5 6300u
  • 2,300,000
  • CHƯA BAO GỒM CÔNG THAY Tên cpu: Intel Core i5 6300u Tình trạng: Đã được làm chân sẵn, bao đo kiểm. Tần số cơ sở: 2.4 GHz Tần số Turbo: 3.0 GHz Số Core: 2 Số Thread: 4 Cache: 3MB TDP: 15w CPU ID: SR2F0 Graphics: Intel HD 520 Tên mã:  Skylake
  • Còn hàng. SL 05
Đóng